• A M B U L A N S

Ambulanssjukvården Skaraborgs sjukhus

Ambulanssjukvården i området drivs av Västra Götalandsregioen i egen regi. Man har nio stycken ambulansstationer strategiskt placerade runt om i Skaraborg. Dessa är uppdelade i fem verksamhetsområden, Falköping/Tidaholm, Skövde/Mölltorp, Lidköping/Vara, Mariestad/Hova samt Skara.

På stationen i Skövde finns, förutom administrativ personal, även ambulansstödsenheten. Här ingår sjuktransporterna och reservambulanserna.

Totalt finns det 20 akutambulanser i Skaraborg, varav 12 dygnsambulanser. Två bedömningsbilar avlastar ambulanserna dagtid vardagar. Utöver dessa finns även 8 sjuktransporter och transportambulanser som rullar dagtid vardagar med främst planerade transporter av patienter mellan sjukhusen i regionen. 

 

OBS! Vi får relativt ofta frågor som egentligen är menade till ambulanssjukvården.
Vi vill därför ännu en gång påpeka att detta är en inofficiell hemsida utan koppling till ambulanssjukvården. Naturligtsvis svarar vi så gott vi kan, men tänk på att hemsidan inte företräder regionen eller ambulanssjukvården!

Ambulansstationerna i Skaraborg
Ambulansstationerna i Skaraborg

Station 3 53-0910 Falköping

Ambulansstationen i Falköping Ambulansstationen i FalköpingBemanning:

1 Dygnsambulans
1 Dagambulans (dagtid alla dagar)
1 Dagambulans (dagtid vardagar)
1 Sjuktransport
1 Bedömningsbil

Ambulansen i Falköping är samlokaliserad med räddningstjänsten

3 53-9110 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Falköping
Anrop: 3 53-9110
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: MMJ 32B
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Årsmodell: 2021
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: 

3 53-9120 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Falköping
Anrop: 3 53-9120
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: EUN 55S
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Årsmodell: 2020
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid alla dagar. Ex 3 53-9130.

3 53-9130 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Falköping
Anrop: 3 53-9130
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: SBC 623
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid vardagar. I trafik juni 2019. Ex 3 53-9110

3 53-9180 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Falköping
Anrop: 3 53-9180
Funktion: Befälsbil
Reg.nr: GAP 01T
Fabrikat: Toyota Corolla Touring Sports Hybrid
Årsmodell: 2020
Påbyggare: 
Övrigt: 

3 53-9910 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Falköping
Anrop: 3 53-9910
Funktion: Bedömningsbil
Reg.nr: FAF 16F
Fabrikat: VW Golf Sportscombi TGI Bluemotion
Årsmodell: 2019
Påbyggare:
Övrigt: PPR (prehospital psykiatrisk resurs)
I tjänst alla dagar klockan 17:00-01:00. Enheten bemannans med en psykiatrispecialiserad sjuksköterska och en ambulanssjuksköterska. Bilens upptagningsområde är hela Skaraborg. 
             
Fordonet rullar även vardagar mellan klockan 08:00-17:00 men då utan den psykiatriska inriktningen.

3 53-7110 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-7110 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Falköping
Anrop: 3 53-7110
Funktion: Sjuktransport
Reg.nr: ZAT 20Y
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
Årsmodell: 2022
Påbyggare: Euro-Lans
Övrigt: 

Station 3 53-091x Tidaholm

Tidaholms ambulansstation Tidaholms ambulansstation
Bemanning:

1 Dygnsambulans

Ambulansen i Tidaholm är samlokaliserad med räddningstjänsten.
Stationen är en sk. satelitstation till Falköping

3 53-9150 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-9150 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Tidaholm
Anrop: 3 53-9150
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: XXE 40G
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Årsmodell: 2021
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: 

Station 3 53-0920 Skövde

Skövdes ambulansstation Skövdes ambulansstationBemanning:

2 Dygnsambulanser
1 Dagambulans (dagtid vardagar)
1 IVA-ambulans
4 Sjuktransporter
1 Bedömningsbil (dagtid vardagar)

3 53-9210 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9210
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: NUE 13C
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Årsmodell: 2021
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: 

3 53-9220 | Foto: Simon Andersson

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9220
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: BJB 14S
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Årsmodell: 2020
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9230

3 53-9230 | Foto: Utryckning Skaraborg
Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9230
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: EJY 871
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI
Årsmodell: 2018
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid vardagar. Gått en kort period som utvärderingsfordon med anrop 3 53-9050.                 Ex 3 53-9430.
3 53-9280 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-9280 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9280
Funktion: Befälsbil
Reg.nr: PNE 365
Fabrikat: Toyota Corolla Touring Sports Hybrid
Årsmodell: 2020
Påbyggare: 
Övrigt: 

3 53-9480 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9480
Funktion: Befälsbil
Reg.nr: TYK 88A
Fabrikat: Toyota Corolla Touring Sports Hybrid
Årsmodell: 2020
Påbyggare: 
Övrigt: Ex Mariestad

3 53-9780 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9780
Funktion: Befälsbil
Reg.nr: YMW 372
Fabrikat: VW Golf Sportscombi TGI Bluemotion
Årsmodell: 2017
Påbyggare:
Övrigt:

3 53-9920 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9920
Funktion: Bedömningsbil
Reg.nr: UPO 178
Fabrikat: VW Golf Sportscombi TGI Bluemotion
Årsmodell: 2017
Påbyggare:
Övrigt: Ex 3 53-9910. Ex bedömningsbil reserv.
             Dagtid vardagar klockan 08-17. Närvårdsteam

3 53-8910 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-8910 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-8910
Funktion: Specialtransport
Reg.nr: YPE 196
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter
Årsmodell: 2017 (i trafik 2018)
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Kuvös- eller IVA-transporter. Två bårplatser

3 53-7210 | Foto: Simon Andersson

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-7210
Funktion: Sjuktransport
Reg.nr: MOD 10R
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
Årsmodell: 2020
Påbyggare: Euro-Lans
Övrigt: 

3 53-7220 | Foto: Simon Andersson

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-7220
Funktion: Sjuktransport
Reg.nr: ZOD 20H
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
Årsmodell: 2020
Påbyggare: Euro-Lans
Övrigt: 

3 53-7230 | Foto: Simon Andersson

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-7230
Funktion: Sjuktransport
Reg.nr: PTM 389
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex transportambulans 3 53-8010, 3 53-8210

3 53-7240 | Foto: Utryckning Skaraborg
Placering: Skövde
Anrop: 3 53-7240
Funktion: Sjuktransport
Reg.nr: CAH 64R
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
Årsmodell: 2020
Påbyggare: Euro-Lans
Övrigt: 

Station 3 53-0930 Lidköping

Ambulansstationen i Lidköping Ambulansstationen i Lidköping
Bemanning:

2 Dygnsambulanser
1 Dagambulans (dagtid vardagar)
1 IVA-ambulans
1 Sjuktransport

Ambulansen i Lidköping är samlokaliserad med räddningstjänsten

3 53-9310 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Lidköping
Anrop: 3 53-9310
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: ETO 601
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: I trafik januari 2020

3 53-9320 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Lidköping
Anrop: 3 53-9320
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: ZUE 82S
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Årsmodell: 2021
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt:

3 53-9330 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Lidköping
Anrop: 3 53-9330
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: JCH 419
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid vardagar. Ex 3 53-9330, 3 53-9340.

3 53-9380 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Lidköping
Anrop: 3 53-9380
Funktion: Befälsbil
Reg.nr: RMK 215
Fabrikat: VW Golf Sportscombi TGI Bluemotion
Årsmodell: 2017
Påbyggare:
Övrigt:

3 53-8920 | Foto: Utryckning Skaraborg
3 53-8920 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Lidköping
Anrop: 3 53-8920
Funktion: Specialtransport
Reg.nr: OZR 625
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter
Årsmodell: 2017 (i trafik 2018)
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Kuvös- eller IVA-transporter. Två bårplatser. Ex Skövde

3 53-7310 | Foto: Simon Andersson

Placering: Lidköping
Anrop: 3 53-7310
Funktion: Sjuktransport
Reg.nr: GPS 188
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex transportambulans 3 53-8410. Ex 3 53-7230

Station 3 53-093x Vara

Ambulansstationen i Vara Ambulansstationen i Vara
Bemanning:

1 Dygnsambulans
1 Dagambulans (dagtid vardagar)

Ambulansen i Vara är samlokaliserad med räddningstjänsten.
Stationen är en sk. satelitstation till Lidköping

3 53-9340 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Vara
Anrop: 3 53-9340
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: JSN 50G
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Årsmodell: 2020
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9330

3 53-9350 | Foto: Ulf Lindberg

Placering: Vara
Anrop: 3 53-9350
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: EGR 924
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid vardagar.

Station 3 53-0940 Mariestad

Mariestads ambulansstation Mariestads ambulansstation
Bemanning:

1 Dygnsambulans
1 Dagambulans (dagtid alla dagar)
1 Dagambulans (dagtid vardagar)
1 Bedömningsbil

3 53-9410 | Foto: Simon Andersson

Placering: Mariestad
Anrop: 3 53-9410
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: WMR 684
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: I trafik november 2019. Ex 3 53-9210, 3 53-9420.

3 53-9420 | Foto: Ambulanssjukvården

Placering: Mariestad
Anrop: 3 53-9420
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: NGW 033
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: I trafik januari 2019. Dagtid alla dagar. Ex 3 53-9410.

3 53-9430 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Mariestad
Anrop: 3 53-9430
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: YLW 762
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid vardagar. Ex 3 53-9230, 3 53-9220.

3 53-9940 | Foto: Ambulanssjukvården

Placering: Mariestad
Anrop: 3 53-9940
Funktion: Bedömningsbil
Reg.nr: FTF 043
Fabrikat: VW Golf Sportscombi TGI Bluemotion
Årsmodell: 2017
Påbyggare:
Övrigt: Ex 3 53-9950 Skara. Dagtid vardagar 08:00-17:00

Station 3 53-0950 Skara

Ambulansstationen i Skara Ambulansstationen i Skara

Bemanning:

2 Dygnsambulanser
 

3 53-9510 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-9510 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Skara
Anrop: 3 53-9510
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: SSW 97A
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Årsmodell: 2022
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: 

3 53-9520 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-9520 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Skara
Anrop: 3 53-9520
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: KXY 300
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Årsmodell: 2022
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: 

3 53-9580 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Skara
Anrop: 3 53-9580
Funktion: Befälsbil
Reg.nr: EMM 65A
Fabrikat: Toyota Corolla Touring Sports Hybrid
Årsmodell: 2020
Påbyggare: 
Övrigt: 

Station 3 53-0960 Hova

Ambulansstationen i Hova Ambulansstationen i Hova

Bemanning:

1 Dygnsambulans

3 53-9610 | Foto: Ambulanssjukvården

Placering: Hova
Anrop: 3 53-9610
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: YMX 672
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: I trafik april 2020

Station 3 53-0970 Mölltorp

Mölltorp ambulansstation Mölltorp ambulansstation
Bemanning:

1 Dygnsambulans
1 Dagambulans (dagtid vardagar)

3 53-9710 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-9710 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Mölltorp
Anrop: 3 53-9710
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: PYX 64S
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Årsmodell: 2021
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: 

3 53-9720 | Foto: Simon Andersson

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9720
Funktion: Dagmbulans
Reg.nr: RMX 224
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid vardagar. I trafik augusti 2019. Ex 3 53-9710.

Reservfordon m.m
3 53-9010 | Foto: Ulf Lindberg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9010
Funktion: Reservambulans
Reg.nr: OJL 403
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2016
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9340 Vara, 3 53-9330 Lidköping

3 53-9020 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9020
Funktion: Reservambulans
Reg.nr: RCC 369
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9210 Skövde

3 53-9030 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9030
Funktion: Reservambulans
Reg.nr: MDR 508
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9220 Skövde, 3 53-9xx0.

3 53-9040 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9040
Funktion: Reservambulans
Reg.nr: SAS 425
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: I trafik maj 2018. Ex 3 53-9150 Tidaholm.

3 53-7010 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-7010
Funktion: Sjuktransport
Reg.nr: GXZ 975
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-7210. Reservfordon?

3 53-4210 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-4210
Funktion: Resursfordon-/dragbil
Reg.nr: EPS 287
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Årsmodell: 2010
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance / Egen
Övrigt: Ex 3 53-7240. Lastad med utrustning för masskadesituationer, drar katastrof- eller
             sjukvårdskärra.

Ambulanshelikoptern Västra Götaland

Inom Västra Götalandsregionen finns en av landets totalt nio baser för ambulanshelikoptrar.
Den är placerad på Säve flygplats (nedlagda Göteborg City Airport) strax norr om Göteborg, men flyger dygnet runt i hela Västra Götaland.

Från 1 juli 2015 drevs verksamheten av kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA).
Landstinget Värmland och Landstinget Dalarna bildade förbundet 2014.
2015 anslöt sig Västra Götalandsregionen och 2016 även Uppsala Läns Landsting.
Västerbottens Läns Landsting har lämnat in en intresseanmälan 2016.

1 juni 2018 togs tillfälligt Babcock Scandinaivan AirAmbulance (BSAA) över driften från Svensk Luftambulans.
BSAA kommer tillfälligt driva verksamheten under fyra år. Västra Götaland är dock fortsatt medlemmar i SLA och kommer fortsätta betala medlemsavgiften till kommunalförbundet. Anledningen till att en ny operatör tar över är att Västra Götalandsregionen och Svensk Luftambulans har haft olika uppfattning om vilka krav man ska ställa helikopter och dessutom har upphandlingarna dragit ut på tiden.
Läs mer om detta här: https://nwt.se/karlstad/2017/09/11/vantan-pa-storre-helikopter-blev

Mer om nya helikoptern: https://vgrfokus.se/2018/06/ny-toppmodern-ambulanshelikopter-i-vgr/ (Källa Västra Götalandregionen)

 

3 79-5920 | Foto: Utryckning Skaraborg

Placering: Säve flygplats (Göteborg City Airport)
Anrop: 3 79-5920
Reg.nr: SE-JSJ
Fabrikat: Leonardo AW169
Årsmodell: 2018

Besättning: 2 piloter + 1 läkare + 1 narkossjuksköterska.
Anspänningstid: 5 minuter, dygnet runt. 

Tagen i drift 1 juni 2018. Tidigare helikoptern (SE-JUX) kommer att fortsätta sin karriär som ambulanshelikopter i Florida, USA.