• AMBULANS

Ambulanssjukvården Skaraborgs sjukhus

Ambulanssjukvården i området drivs av Västra Götalandsregioen i egen regi. Man har nio stycken ambulansstationer strategiskt placerade runt om i Skaraborg. Dessa är uppdelade i fem verksamhetsområden, Falköping/Tidaholm, Skövde/Mölltorp, Lidköping/Vara, Mariestad/Hova samt Skara.

På stationen i Skövde finns, förutom administrativ personal, även ambulansstödsenheten. Här ingår sjuktransporterna & reservambulanserna.

Totalt finns det 20 akutambulanser i Skaraborg, varav 12 dygnsambulanser. Utöver dessa finns även 7 sjuktransporter och transportambulanser som rullar dagtid vardagar med främst planerade transporter av patienter mellan sjukhusen i regionen. 

Under våren 2018 kommer man att införa två bedömmningsbilar i ett projekt som senare kommer att utvärderas. De nya bedömningsbilarna kommer att utgå från Mariestad och Falköping men verka i stora delar av Skaraborg. Det finns även förslag att att införa en "first responder" i Grästorp, men beslut om det är i skrivande stund ej taget.

 

OBS! Vi får relativt ofta frågor som egentligen är menade till ambulanssjukvården.
Vi vill därför ännu en gång påpeka att detta är en inofficiell hemsida utan koppling till ambulanssjukvården. Naturligtsvis svarar vi så gott vi kan, men tänk på att hemsidan inte företräder regionen eller ambulanssjukvården!

Ambulansstationerna i Skaraborg
Ambulansstationerna i Skaraborg

Station 3 53-0910 Falköping

Ambulansstationen i Falköping | Foto: Johan Sjöström Ambulansstationen i Falköping | Foto: Johan Sjöström
Bemanning:

1 Dygnsambulans
1 Dagambulans (dagtid alla dagar)
1 Dagambulans (dagtid vardagar)
1 Transportambulans
1 Bedömningsbil

Ambulansen i Falköping är samlokaliserad med räddningstjänsten

3 53-9110 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-9110 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Falköping
Anrop: 3 53-9110
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: SBC 623
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: I trafik juni 2019

3 53-9120 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Falköping
Anrop: 3 53-9120
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: PAK 147
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2016
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid alla dagar

3 53-9110 | Foto: Ulf Lindberg

Placering: Falköping
Anrop: 3 53-9130
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: OBF 142
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2016
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9110. Dagtid vardagar

3 53-8110 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Falköping
Anrop: 3 53-8110
Funktion: Transportambulans
Reg.nr: BOP 597
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt:

3 53-9910 | Foto: Johan Sjöström
Placering: Falköping
Anrop: 3 53-9910
Funktion: Bedömmningsbil
Reg.nr: UPO 178
Fabrikat: VW Golf Sportscombi TGI Bluemotion
Årsmodell: 2017
Påbyggare:
Övrigt: Bedömningsbil psykiatri
I tjänst lördagar och söndagar klockan 15:00-23:00. Enheten bemannans med en psykiatrispecialiserad sjuksköterska och en ambulanssjuksköterska. Bilens upptagningsområde är hela Skaraborg. Start 1 september 2018.
             
Fordonet rullar även vardagar mellan klockan 08:00-17:00 men då utan den psykiatriska inriktningen.

Station 3 53-091x Tidaholm

Tidaholms ambulansstation | Foto: Johan Sjöström Tidaholms ambulansstation | Foto: Johan Sjöström
Bemanning:

1 Dygnsambulans

Ambulansen i Tidaholm är samlokaliserad med räddningstjänsten.
Stationen är en sk. satelitstation till Falköping

3 53-9150 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Tidaholm
Anrop: 3 53-9150
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: SAS 425
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: I trafik maj 2018

Station 3 53-0920 Skövde

Skövdes ambulansstation | Foto: Johan Sjöström Skövdes ambulansstation | Foto: Johan Sjöström
Bemanning:

2 Dygnsambulanser
1 Dagambulans (dagtid vardagar)
3 Transportambulanser

3 53-9210 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9210
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: RCC 369
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt:

3 53-9220 | Foto: Ulf Lindberg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9220
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: MDR 508
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: 

3 53-9230 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9230
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: YLW 762
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid vardagar

3 53-8210 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-8210 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-8210
Funktion: Transportambulans
Reg.nr: PTM 389
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-8010

3 53-8910 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-8910 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-8910
Funktion: Specialtransport
Reg.nr: YPE 196
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter
Årsmodell: 2017 (i trafik 2018)
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Kuvös- eller IVA-transporter. Två bårplatser

3 53-8920 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-8920 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-8920
Funktion: Specialtransport
Reg.nr: OZR 625
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter
Årsmodell: 2017 (i trafik 2018)
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Kuvös- eller IVA-transporter. Två bårplatser

Station 3 53-0930 Lidköping

Ambulansstationen i Lidköping | Foto: Johan Sjöström Ambulansstationen i Lidköping | Foto: Johan Sjöström
Bemanning:

2 Dygnsambulanser
1 Dagambulans (dagtid vardagar)
1 Sjuktransport

Ambulansen i Lidköping är samlokaliserad med räddningstjänsten

3 53-9310 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Lidköping
Anrop: 3 53-9310
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: YAZ 771
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt:

3 53-9320 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Lidköping
Anrop: 3 53-9320
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: DKG 782
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt:

3 53-9330 | Foto: Ulf Lindberg

Placering: Lidköping
Anrop: 3 53-9330
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: OJL 403
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2016
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9340. Dagtid vardagar

3 53-9380 | Foto: BILD SAKNAS!
3 53-9380 | Foto: BILD SAKNAS!

Placering: Lidköping
Anrop: 3 53-9380
Funktion: Befälsbil
Reg.nr: RMK 215
Fabrikat: VW Golf Sportscombi TGI Bluemotion
Årsmodell: 2017
Påbyggare:
Övrigt:

Station 3 53-093x Vara

Varas ambulansstation | Foto: Johan Sjöström Varas ambulansstation | Foto: Johan Sjöström
Bemanning:

1 Dygnsambulans
1 Dagambulans (dagtid vardagar)

Ambulansen i Vara är samlokaliserad med räddningstjänsten.
Stationen är en sk. satelitstation till Lidköping

3 53-9340 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Vara
Anrop: 3 53-9340
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: JCH 419
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9330

3 53-9350 | Foto: Ulf Lindberg

Placering: Vara
Anrop: 3 53-9350
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: EGR 924
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid vardagar.

Station 3 53-0940 Mariestad

Mariestads ambulansstation | Foto: Johan Sjöström Mariestads ambulansstation | Foto: Johan Sjöström
Bemanning:

1 Dygnsambulans
1 Dagambulans (dagtid alla dagar)
1 Dagambulans (dagtid vardagar)
1 Bedömningsbil

3 53-9410 | Foto: Ambulanssjukvården

Placering: Mariestad
Anrop: 3 53-9410
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: NGW 033
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: I trafik januari 2019

3 53-9420 | Foto: Simon Andersson

Placering: Mariestad
Anrop: 3 53-9420
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: YHK 998
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2016
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid alla dagar. Ex 3 53-9610

3 53-9430 | Foto: Simon Andersson
Placering: Mariestad
Anrop: 3 53-9430
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: EJY 871
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI
Årsmodell: 2018
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid vardagar. Gått en kort period som utvärderingsfordon med anrop 3 53-9050
3 53-9940 | Foto: Ambulanssjukvården

Placering: Mariestad
Anrop: 3 53-9940
Funktion: Bedömmningsbil
Reg.nr: FTF 043
Fabrikat: VW Golf Sportscombi TGI Bluemotion
Årsmodell: 2017
Påbyggare:
Övrigt: Ex 3 53-9950 Skara. Dagtid vardagar 08:00-17:00

Station 3 53-0950 Skara

Ambulansstationen i Skara Ambulansstationen i Skara

Bemanning:

2 Dygnsambulanser
 

3 53-9510 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skara
Anrop: 3 53-9510
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: YNZ 158
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: I trafik april 2019

3 53-9520 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skara
Anrop: 3 53-9520
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: RMX 227
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2017
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: I trafik december 2018

Station 3 53-0960 Hova

Ambulansstationen i Hova | Foto: Johan Sjöström Ambulansstationen i Hova | Foto: Johan Sjöström

Bemanning:

1 Dygnsambulans

3 53-9420 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Hova
Anrop: 3 53-9610
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: WPM 440
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9420

Station 3 53-0970 Mölltorp

Mölltorp ambulansstation | Foto: Ulf Lindberg Mölltorp ambulansstation | Foto: Ulf Lindberg
Bemanning:

1 Dygnsambulans
1 Dagambulans (dagtid vardagar)

3 53-9710 | Foto: Ulf Lindberg

Placering: Mölltorp
Anrop: 3 53-9710
Funktion: Dygnsambulans
Reg.nr: YEB 542
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2016
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt:

3 53-9720 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Mölltorp
Anrop: 3 53-9720
Funktion: Dagambulans
Reg.nr: WLA 357
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Dagtid vardagar

Ambulansstödsenheten
Ambulansstödsenheten finns på stationen i Skövde Ambulansstödsenheten finns på stationen i Skövde

Ambulansstödsenheten sköter drift och utveckling.
Under enheten hör även sjuktransporterna samt reservambulanserna

3 53-7210 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-7210
Funktion: Sjuktransport
Reg.nr: GXZ 975
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt:

3 53-7220 | Foto: Ulf Lindberg

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-7220
Funktion: Sjuktransport
Reg.nr: MTG 173
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt:

3 53-7230 | Foto: Simon Andersson

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-7230
Funktion: Sjuktransport
Reg.nr: GPS 188
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex transportambulans 3 53-8410

3 53-7020 | Foto: Johan Sjöström
Placering: Lidköping
Anrop: 3 53-7020
Funktion: Sjuktransport
Reg.nr: OTZ 344
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Årsmodell: 2012
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-7270, 3 53-7010, 3 53-7230. Tidigare placerad i Skövde
3 53-9010 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9010
Funktion: Reservambulans
Reg.nr: OTJ 931
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2014
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9110, 3 53-9130 Falköping

3 53-9020 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9020
Funktion: Reservambulans
Reg.nr: NGY 352
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2013
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9350, 3 53-9340, 3 53-9350 (igen) Vara

3 53-9030 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9030
Funktion: Reservambulans
Reg.nr: NUC 291
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2015
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9510 Skara

3 53-9040 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9040
Funktion: Reservambulans
Reg.nr: OUC 427
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 906 CDI
Årsmodell: 2013
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance
Övrigt: Ex 3 53-9320 Lidköping

3 53-9480 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9480
Funktion: Befälsbil
Reg.nr: FDZ 143
Fabrikat: Saab 9-5 Linear Sportscombi
Årsmodell: 2007
Påbyggare:
Övrigt: Ex Mariestad, står numera i Skövde

3 53-9580 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9580
Funktion: Befälsbil
Reg.nr: JKC 957
Fabrikat: Saab 9-5 Linear Sportscombi
Årsmodell: 2007
Påbyggare:
Övrigt: 
Ex Skara, står numera i Skövde

3 53-9780 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-9780
Funktion: Befälsbil
Reg.nr: YMW 372
Fabrikat: VW Golf Sportscombi TGI Bluemotion
Årsmodell: 2017
Påbyggare:
Övrigt:

3 53-4210 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Skövde
Anrop: 3 53-4210
Funktion: Resursfordon-/dragbil
Reg.nr: EPS 287
Fabrikat: Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Årsmodell: 2010
Påbyggare: AMZ-Kutno / W-Ambulance / Egen
Övrigt: Ex 3 53-7240. Lastad med utrustning för masskadesituationer, drar katastrof- eller
             sjukvårdskärra.

Ambulanshelikoptern Västra Götaland

Inom Västra Götalandsregionen finns en av landets totalt nio baser för ambulanshelikoptrar.
Den är placerad på Säve flygplats (nedlagda Göteborg City Airport) strax norr om Göteborg, men flyger dygnet runt i hela Västra Götaland.

Från 1 juli 2015 drevs verksamheten av kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA).
Landstinget Värmland och Landstinget Dalarna bildade förbundet 2014.
2015 anslöt sig Västra Götalandsregionen och 2016 även Uppsala Läns Landsting.
Västerbottens Läns Landsting har lämnat in en intresseanmälan 2016.

1 juni 2018 togs tillfälligt Babcock Scandinaivan AirAmbulance (BSAA) över driften från Svensk Luftambulans.
BSAA kommer tillfälligt driva verksamheten under fyra år. Västra Götaland är dock fortsatt medlemmar i SLA och kommer fortsätta betala medlemsavgiften till kommunalförbundet. Anledningen till att en ny operatör tar över är att Västra Götalandsregionen och Svensk Luftambulans har haft olika uppfattning om vilka krav man ska ställa helikopter och dessutom har upphandlingarna dragit ut på tiden.
Läs mer om detta här: https://nwt.se/karlstad/2017/09/11/vantan-pa-storre-helikopter-blev

Mer om nya helikoptern: https://vgrfokus.se/2018/06/ny-toppmodern-ambulanshelikopter-i-vgr/ (Källa Västra Götalandregionen)

 

3 79-5920 | Foto: Johan Sjöström

Placering: Säve flygplats (Göteborg City Airport)
Anrop: 3 79-5920
Reg.nr: SE-JSJ
Fabrikat: Leonardo AW169
Årsmodell: 2018

Besättning: 2 piloter + 1 läkare + 1 narkossjuksköterska.
Anspänningstid: 5 minuter, dygnet runt. 

Tagen i drift 1 juni 2018.Tidigare helikoptern (SE-JUX) kommer att fortsätta sin karriär som ambulanshelikopter i Florida, USA.