• UPPDATERINGAR

Senaste uppdateringarna


Här visas dem senaste uppdateringarna som gjorts på sidan.
 

Delar av fordonsparken på brandstationen i Skövde. Foto: Johan Sjöström
Delar av fordonsparken på brandstationen i Skövde. Foto: Johan Sjöström2018-07-28:  Räddningstjänst:  Info om nya tankbilar i Skövde och Mariestad.
                                                                Bild på nya insatsledarbilen 2 53-3080 i Lidköping.

                                 Ambulans:  Bild och info på nya 3 53-9150 i Tidaholm.
                                                      Ny bild på ambulanshelikoptern 3 79-5920.

____________________________________________________________________________________2018-06-18:  Räddningstjänst:  Nya bilder på brandstationerna i Mariestad, Tibro och                                                                                   Timmersdala.

                                Ambulans:  Info om Västra Götalandsregionens nya ambulanshelikopter som togs i                                                        drift 1 juni. En bättre bild på helikoptern kommer förhoppningsvis senare.


________________________________________________________

2018-05-14:  
Räddningstjänst:  - Den stegbil som köptes in som reservfordon från Strömstad är                                                                      nu istället permanent placerad i Karlsborg som 2 53-7030.                                                                            Gamla 2 53-7030 har blivit reservfordon och står tillsvidare på                                                                      övningsfältet i Skövde.

________________________________________________________

2018-05-12:  
Räddningstjänst:  - Info om ny lastväxlare 2 53-2060 i Skövde.                                                                                                    Gamla 2060 har avyttrats och sålts till en privatperson.                                                                                - Info om ny insatsledarbil 2 53-3080 i Lidköping.                                                                                              Tidigare 3080 kommer bli transportbil 2 53-3770 i Nossebro.

                                Ambulans:  - Bilder på bedömningsbilarna 3 53-9910 och 3 53-9940.                                                                              - Befälsbilarna 3 53-9480 och 3 53-9580 har flyttats till Skövde

____________________________________________________________________________________2018-04-29:  Ambulans:  - Info om nya bedömningsbilarna i Falköping och Mariestad.
                                                     - Info om ny befälsbil i Lidköping.
                                                     - Transportambulansen 3 53-8010 i Skövde heter nu 3 53-8210.
                                                     - Sjuktransporten 3 53-7010 har bytt nummer till 3 53-7230.
                                                     - Tidigare IVA-ambulansen PWH 513 är ej längre i drift och har tagits                                                              bort från hemsidan.
                                                     - Ny bild på 3 53-9510 i Skara.

                                Räddningstjänst:  - Info om ny personbil 2 53-2179 i Skövde. En Audi A4 Avant -14                                                                    som köpts som ersättning för en äldre Volvo V70 -97 som   
                                                                  numera är privatägd.
                                                               - Bild på 2 53-4080 i Mariestad (mobilfoto)


________________________________________________________

2018-04-03:  
Räddningstjänst:  Info om "nytt" höjdfordon i Götene. Gamla 2 53-5830 har flyttats                                                                    till Tidaholm som 2 53-1530. Gamla 2 53-1530 kommer att                                                                            avyttras. 
________________________________________________________

2018-03-06:  
Ambulans:  Innehållet under fliken Ambulans har gåtts igen och vissa uppgifter har                                                       korrigerats och avyttrade fordon tagits bort.

                                                     Info om ny 3 53-9350 i Vara. Tidigare 3 53-9350 är numera reservfordon.
                                                     Bild på 3 53-9780 i Skövde.

____________________________________________________________________________________


2018-02-16:  Räddningstjänst:  Nya bilder på 2 53-1110, 2 53-5020, 2 53-5030, 2 53-5810,
                                                                2 53-5830, 2 53-5840 och 2 53-5860.

________________________________________________________

2018-01-27:  
Räddningstjänst:  Bild på "nya" 2 53-5020 i Skara.
                                                                Östra Skaraborg har köpt en begagnad stegbil från Strömstad                                                                      som ska bli reservfordon 2 53-2130 i Skövde.

________________________________________________________

2018-01-11:  
Årets första uppdatering.
                                - Räddningstjänst:  Skaras gamla 2 53-5110 har sålts till Volvos industribrandkår i                                                                        Skövde och kommer att bli 2 53-2410 under våren 2018.


                     - Ambulans:  Info om ny dagambulans 3 53-9230 i Skövde.
________________________________________________________

2017-12-30:  
Årets sista uppdatering!
                      Räddningstjänst:  Info om ny 2 53-5020. Inköpt begagnad från Halmstad och tas i                                                                     drift 10 januari. Bilder kommer!

                                 - Ambulans:  3 53-9950 (Volvo V70 -14, reg.nr MMM 642) har avyttrats och är                                                                  borttagen från hemsidan.

________________________________________________________

2017-12-01:  
Räddningstjänst:  Götenes gamla 2 53-5810 har blivit reservfordon 2 53-1110 i                                                                          Falköping.
                                                                  Bilder på de två verkstadsbilarna i Falköping.

____________________________________________________________________________________2017-11-02:  Räddningstjänst:  Information om fordonsförflyttningar inom Samhällsskydd                                                                              Mellersta Skaraborg (2 53-1xxx & 2 53-5xxx).

                                                                 Bilder på 2 53-5810 och 2 53-5860 i Götene.

________________________________________________________

2017-08-28:  
- Räddningstjänst:  Information om beredskapen under 2 53-1xxx & 2 53-5xxx                                                                             ändrat. Idag den 28 augusti träder Samhällsskydd Mellersta                                                                         Skaraborgs nya operativ organisation i kraft. Omorganisationen,                                                                   som är en följd av massuppsägningar från deltidsbrandmän, gör                                                                   alla fyra kommuner får heltidsbrandmän. Läs mer under                                                                                 respektive flik.

                                                                 Info om ny släck-/räddningsbil 2 53-5810. När fordonet utrustats                                                                    och personalen utbildats kommer den tas i tjänst under                                                                                  senhösten. En bild på den nya bilen finns på våran Instagram-                                                                      sida @utryckningskaraborg

____________________________________________________________________________________


2017-07-30:  Ambulans:  Transportambulansen 3 53-8210 har blivit IVA-ambulans 3 53-9230.
                                                       Nya bilder på 3 53-7220, 9110, 9220, 9230 och 9340.

____________________________________________________________________________________


2017-07-17:  - Ambulans:  Bilder på 3 53-9320 i Lidköping och 3 53-9710 i Mölltorp.
                                                       Bild på Mölltorps ambulansstation tillagd.

____________________________________________________________________________________2017-06-15:  - Räddningstjänst:  Nya bilder på 2 53-2070 och 2 53-2140 i Skövde.

________________________________________________________

2017-06-09:  
- Räddningstjänst:  Östra Skaraborg:
                                                                - Tidigare 2 53-2960 (JUU 252) är nu släck-/räddningsbil 2 53-                                                                       2110 i Skövde. Gamla 2 53-2110 (OHM 925) är nu                                                                                         övningsfordon utan eget anrop.
                                                                - Nya bilder på 2 53-2040, 2050, 2060, 2070, 2080 och 2110 i                                                                         Skövde.

                                           Västra Skaraborg:
                                                               - Släckbilen NXB 665 (Scania P 92 H -88) som stått i Lidköping                                                                      utan anrop och funktion det senaste året har nu avyttrats och är                                                                    till salu hos B. Knutssons Bil i Skara.

                                - Ambulans:         - Info om ny 3 53-9320 i Lidköping. Tidigare 9320 kommer att bli                                                                     reservfordon.
                                                             - Bild på 3 53-9340 i Vara.


________________________________________________________

2017-05-07: 
- Räddningstjänst:   Info om nya FIP-bilar i Skara och Götene.
                                                                  Bild på nya 2 53-5060 i Skara.

                                                                  Ny bild på lastväxlaren 2 53-1040 i Falköping.

                                                                 Texten på sidan med Falköping och Tidaholm (2 53-1xxx) har                                                                        setts över. Småbilarna, som ej är larmutrustade, har lagts i en                                                                      lista. Se detta som bonusinformation, listan bygger på äldre                                                                          uppgifter och kan innehålla felaktigheter!
                                     
                                                                Befälsbilarna inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborg finns nu                                                                   under en egen avdelning, se under fliken "2 53-1xxx".

____________________________________________________________________________________2017-05-06:   Ny flik tillagd på test i menyn ovan: Bildtema.
                                 På den sidan kommer bilder från övriga Sverige att visas.

____________________________________________________________________________________2017-03-15:  Ambulans:  - Bilder på nya 3 53-9110, 3 53-9120 samt 3 53-9130 i Falköping.

____________________________________________________________________________________

2017-03-12:  Ambulans: - Info om ny 3 53-9110 i Falköping. Tidigare 3 53-9110 är nu                                                                          dagambulans 3 53-9130. Gamla 3 53-9130 (FZU 282) är nu                                                                          reservambulans 9030 och gamla 3 53-9030 (LAW 213) är avställd                                                                och sjukhytten kommer att flyttas över till ett nytt chassi.
                                                      - Reg.nr på nya 3 53-9340 i Vara tillagt.


____________________________________________________________________________________


2017-02-26:  Ambulans: - Info och bild på nya 3 53-9330 i Lidköping. 9330 är ett nytt nummer                                                           som ersätter transportambulansen 3 53-8310. Lidköping får därför
                                                    2 dygnsambulanser + 1 dagambulans. 3 53-8310 är avställd.
                                                    - Ny bild på reservambulansen 3 53-9040.
                                                    - Info om reservambulansen 3 53-9010.

____________________________________________________________________________________2017-02-05:  Ambulans: - Info och bild på nya 3 53-9610 i Hova. Tidigare 9610 är nu                                                                      reservambulans 3 53-9020.

________________________________________________________________________________________


2017-01-28:  Ambulans:  - Info om ny 3 53-9120 i Falköping
                                                  - Bild på 3 53-9950 i Skara.

________________________________________________________________________________________


2017-01-22:   - Ambulans:  - Flera nya ambulanser har nu tagits i drift.  En av dom
                                                      är ny 3 53-9120 i Falköping. Övriga saknar vi uppgifter om..
                                                    - Reservambulanserna 3 53-9010, 9020 samt 9040 har avyttrats.
                                                      Mer info kommer förhoppningsvis framöver!

                                     - 
Ny flik i menyn ovan med länk till vårat nya Instagramkonto. Följ gärna oss där!
________________________________________________________________________________________


2016-12-17:   - Räddningstjänst:  - Info och bilder på nya 2 53-2960 i Skövde.
                                                              - Info om de person- och transportbilar som finns i Skövde.
                                                              - VW Pickuperna i Skövde och Karlsborg har bytt plats.
                                                              - Info om ny räddningstjänst i området. 1 januari 2017 går
                                                                Falköping - Tidaholm och Skara-Götene samman till
                                                                Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Flera ännu okända
                                                                förändringar i fordonsparken kommer att ske framöver.
                                     - Ambulans:      - Info om 3 53-9950 i Skara, en bedömningsbil med fokus på
                                                                asylboenden.

                                       - Texterna på hemsidan har setts över och vissa mindre ändringar har gjorts.
                                       - Inför 2017 kommer hemsidan eventullt utvecklas med fler flikar i menyn ovan.
                                         Om Ni har förslag på förbättringar eller synpunkter får Ni gärna höra av er via
                                         fliken "kontakt" i menyn ovan! Tack!
________________________________________________________________________________________


2016-10-10:   Ny flik tillagd under "Räddningstjänst", med de industribrandkårer som
                               finns i området. Västra Götalands ambulanshelikopter har även lagts till under                                          fliken "Ambulans". Övriga uppdateringar syns nedan:

                               Räddningstjänst:  Ny bild på insatsledarbil 2 53-1880 i Falköping.
                               - Ambulans:  Info om ny dygnsambulans 3 53-9710 i Mölltorp.
                                                    Bild på "nya" reservambulansen 3 53-9030 (gamla 9710).
                                                    Tidigare 9030 (EYK 090), som bara hann vara i tjänst ett drygt halvår                                                        skall avyttras.
________________________________________________________________________________________
   
                                                          

2016-08-30:   Ny större uppdatering, många nya bilder!
                                      - Räddningstjänst:  Info & bilder på fyra nya transportfordon i Lidköping.
                                                                           (Bil 11, 12, 16 & 17, vilka ej är larmutrustade.)
                                                                           Nya bilder på nästan samtliga fordon i Västra                                                                                          Skaraborg.
                                                                           (Under fliken räddningstjänst > 2 53-3xxx).

                                     - Ambulans:  
Nya bilder på 3 53-7010, 9320, 9340 samt 9350.
________________________________________________________________________________________2016-08-23:  -  Räddningstjänst:  Info om ny insatsledarbil 2 53-4080 i Mariestad.
                                                              Tidigare 2 53-4080 är numera 2 53-2080 i Skövde.

________________________________________________________________________________________2016-08-10:  -  Räddningstjänst:  Bild samt info om nya 2 53-3180 i Lidköping.

________________________________________________________________________________________2016-08-01:  -  Ambulans:  Nya bilder på 3 53-9310 & 3 53-9320 i Lidköping.

________________________________________________________________________________________2016-07-15:  -  Ambulans:  Bild på 3 53-9210 i Skövde & nya 3 53-9420 i Mariestad.
                                                    Nya bilder inlagda på 3 53-7010, 8210, 9130, 9150, 9410 samt 9720.

_______________________________________________________________________________________ 2016-07-01:  -  Räddningstjänst:  Bild på FIP-bil 2 53-1260 i Floby

                              -  Ambulans:  Bilder på 3 53-9310 i Lidköping & 3 53-9340 i Vara

________________________________________________________________________________________2016-06-25:  Räddningstjänst:  Ny bild inlagd på Skaras brandstation (2 53-5000). Stationen                                                                    fått nya portar i vagnhallen.
                                                             Ny bild på 2 53-5110 i Skara
                                                                         
                                    - Ambulans:  Bild på reservambulans 3 53-9010

________________________________________________________________________________________2016-06-07:  Räddningstjänst:  Ny bild på 2 53-2180 i Skövde inlagd.

________________________________________________________________________________________2016-05-27:  Ambulans:  Info om ny 3 53-9420 i Mariestad.
                                                   Bild på 3 53-9610 i Hova


_____________________________________________________________________________


2016-05-27:  - Räddningstjänst:  Info & bilder på "nya" 2 53-1520 i Tidaholm
                                                            Bild inlagd på Tidaholms brandstation
                                                            Nya bilder på 2 53-1510, 1530, 1540, 1550, 1555 samt 1560

                                   - Ambulans:  Bild på 3 53-9150 i Tidaholm
                                                        Bild på Tidaholms ambulansstation

________________________________________________________________________________________2016-05-07:  Räddningstjänst:  Bild inlagd på Karlsborgs släck-/räddningsbil 2 53-7010

________________________________________________________________________________________2016-05-01:  Räddningstjänst:  Bilder på brandstationerna i Järpås, Grästorp (2 53-3xxx), samt
                                                             i Undenäs (2 53-7xxx)

________________________________________________________________________________________2016-04-25:  - Ambulans:  Bilder på ambulansstationerna i Mariestad & Hova
                                                             Bild på befälsbil 3 53-9480


_____________________________________________________________________________

2016-04-01:  Räddningstjänst:  Bild på Skövdes nya tankbil 2 53-2040
                                   
                                   Ambulans:  Info & bilder på nya 3 53-7220, 3 53-9510 samt "nya" 3 53-4210
                                                            Bilder på 3 53-7010, 3 53-8220, 3 53-9110, 3 53-9710 samt
                                                            på Skövdes ambulansstation.

________________________________________________________________________________________2016-03-22:  - Räddningstjänst:  Bild på Skaras brandstation (2 53-5000)
                                                                         Info inlagt om besiktningsbilar / lätta transportfordon i Skövde
                                   
                                   - Ambulans:  Nya bilder på ambulansstationerna i Lidköping & Skara
                                                            Bilder på nya 3 53-9310 i Lidköping samt reservambulans 3 53-9030

________________________________________________________________________________________2016-03-18:  Ambulans:  Info & bilder på nya 3 53-9220 i Skövde
                                                   Bilder på 3 53-7240 & 3 53-9720
                                                   Info om 3 53-8910 samt reservambulanserna 3 53-9010 & 3 53-9030

________________________________________________________________________________________2016-03-13:  - Ny uppdatering
                             
Ambulans:  Bilder på nya 3 53-8410 i Mariestad

_____________________________________________________________________________


2016-03-11:  - Dags för första uppdateringen!
                        Räddningstjänst:  Info om ny tankbil i Skövde
                                                        Bilder på station 2 53-2000 samt på reservbil 2 53-6020
                             
                              Ambulans:   Info & bilder om nya 3 53-7210 i Skövde & nya 3 53-9720 i Mölltorp
                                                                Bilder på 3 53-8220, 3 53-9420 samt på 3 53-9710

________________________________________________________________________________________2016-03-03:  - Hemsidan öpnnades. Under samtliga flikar finns nu bilder & fakta.

Foto: Johan Sjöström
Foto: Johan Sjöström